פתח לבי בתורתך

Stacks Image 89

פת"ח
ת.ד. 34465
ירושלים 91344
02-651-5651
דוא"ל ptachjerusalem@gmail.com

For shekel contributions you can make a bank transfer to:
Bank Poalei Agudat Israel
BANK # 52   BRANCH # 182
KANFEI NESHARIM
PTACH Account No. 690910