Label Text
Stacks Image 171

פת"ח הינו ארגון הנמצא בירושלים, שמטרתו להעניק לילדים עם ליקויי למידה את הכלים לנהל אורח חיים כמו כל אדם אחר ולהיות חבר מן המניין בקהילה היהודית.

נתונים סטטיסטיים שנאספו על ידי המרכז הארצי לליקויי למידה בארצות הברית מצביעים על קשר בין הידרדרות לכוונים שליליים (התמכרויות, התנהגות עבריינית) לליקויי למידה. עובדה זו ממחישה את המחיר החברתי והכלכלי היקר שמשלמים ילדים אשר ליקויי הלמידה שלהם אינם מאובחנים ואינם זוכים לטיפול.

סימי ליף, מייסדת פת"ח בישראל, היא המנהלת הכללית של הארגון, אותו הקימה בשנת 1986. "הגישה של פת"ח מעניקה לילדים את ההזדמנות להצליח בחיים ובבית הספר בכך שהיא עוזרת להם להתגבר או לפצות על קשייהם."

מרים שון, מנהלת אדמיניסטרטיבית של "פת"ח" "עבודת צוות מעניקה לילדים את הכלים להם הם זקוקים ע"מ להצליח.
הצוות המקצועי של פת"ח, אשר ברובם הנם בעלי תארים אקדמיים וניסיון רב שנים בחינוך מיוחד, בריפוי בשפה ובעיסוק, מאבחנים, אומדים, ומעריכים ליקויי למידה אצל ילדים בתחומים הבאים:

Stacks Image 181
ABOUT
PTACH - Israel is a recognized 501c3 non-profit in the USA and a recognized charitable organization in Israel according to Siif 46.
DONATE
For shekel contributions you can make a bank transfer to:
Bank Poalei Agudat Israel
BANK # 52   BRANCH # 182
KANFEI NESHARIM
PTACH Account No. 690910
Find Us on Facebook
Send Us an eMail
ptachjerusalem@gmail.com
5,888